Cuadro de texto: Cuadro de texto: 	
	Som un equip format per dos arquitectes, Ignasi Buenaventura i Espín i Patrícia Gaspà i Gamundi i un aparellador, Francesc Buenventura i Pons.

Contem també amb un gran nombre de col·laboradors per poder donar resposta a la totalitat dels treballs necessaris per construir un edifici, com són enginyers de telecomunicacions, calculistes d’estructures, interioristes ...
Junts donem servei a tota mena de clients, executem qualsevol tipus de projecte i dirigim les obres meticulosament i amb rigor.

EQUIP

Cuadro de texto: PRESENTACIÓ
Cuadro de texto: OBRES
Cuadro de texto: CONTACTE